برترین نرم افزارهای روز دنیا

بنر صفحه اصلی

دیپلماسی

مشخصات برنامه

به روز رسانی :1390/3/31

دسته : نرم‌افزارهاي کاربران

سیستم عامل :

حجم :128 کیلوبایت

مجــوز : رایگان

تعداد دانلود :539

تعداد بازدید :1022

نسخه های نرم افزار

فاقد نسخه

توضیحات

این كتاب در هفت فصل سازماندهی شده است. در فصل اول به بیان مفاهیم دیپلماسی ، دیپلماسی عمومی ، روابط عمومی الكترونیك ، اهمیت دیپلماسی عمومی ، ابزارهای دیپلماسی عمومی ، ومفاهیم اصلی دیپلماسی عمومی پرداخته شده است.در فصل دوم تحت عنوان"دیپلماسی عمومی نوین" ، به بررسی فهوم دیپلماسی عمومی نوین و كاركردهای دیپلماسی عمومی نوین پرداخته شده است. فصل سوم به مبحث دیپلماسی شبكه ای اختصاص یافته است.محور عمده این فصل بررسی نقش شبكه های اجتماعی در دیپلماسی عمومی نوین می باشد.درفصل چهارم حوزه ها و ابزارهای دیپلماسی عمومی نوین مورد بررسی قرار گرفته اند. انواع دیپلماسی عمومی نوین و حوزه ها و ابزارهای دیپلماسی عمومی كشورهای مختلف محورهای عمده این فصل می باشند.در فصل پنجم نیز قدرت نرم ؛ دیپلماسی عمومی نوین مورد بررسی قرار گرفته است. فصل ششم نیز به روابط عمومی بین المللی و دیپلماسی عمومی اختصاص یافته است.فصل هفتم یا نتیجه گیری نیز اختصاص به روابط عمومی نوین بین المللی و دیپلماسی عمومی نوین دارد.

برترین نرم افزار ها

نظرات

UserName