جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : ضدجاسوسي و فايروال

دانلود Windows Firewall Control 5.0.2.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 5.0.2.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 5.0.2.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.58 مگابایت

تعداد دانلود : 11 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود Windows Firewall Control 5.0.1.16 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 5.0.1.16 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 5.0.1.16 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.58 مگابایت

تعداد دانلود : 8 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود Windows Firewall Control 5.0.0.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 5.0.0.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 5.0.0.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.58 مگابایت

تعداد دانلود : 6 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود UnHackMe 9.20.Build.620 جلوگیری از نفوذ و هک شدن کامپیوتر
دانلود UnHackMe 9.20.Build.620 جلوگیری از نفوذ و هک شدن کامپیوتر

دانلود UnHackMe 9.20.Build.620 جلوگیری از نفوذ و هک شدن کامپیوتر

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 17.99 مگابایت

تعداد دانلود : 8 بار

توضیحـــات :

نرم افزار UnHackMe ابزاری برای بررسی و جلوگیری از هک کردن سیستم توسط نرم افزارهای هک می باشد. این نرم افزار برای پاکسازی سیستم در برابر ...
دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.1.0.3884  Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی
دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.1.0.3884 Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی

دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.1.0.3884 Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 38.78 مگابایت

تعداد دانلود : 19 بار

توضیحـــات :

نرم افزار IObit Malware Fighter ابزاریست حرفه ای که برای حذف بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی طراحی شده است. این نرم افزار با موتور منحصر ...
حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.20.286
حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.20.286

حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.20.286

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 13.53 مگابایت

تعداد دانلود : 47 بار

توضیحـــات :

نرم افزار HitmanPro ابزازی سبک و قدرتمند در زمینه امنیتی است که سریعترین راه برای نجات سیستم های آلوده به ویروس می باشد. این نرم افزار ...
دانلود Windows Firewall Control 4.9.8.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 4.9.8.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 4.9.8.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.83 مگابایت

تعداد دانلود : 13 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود Windows Firewall Control 4.9.7.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 4.9.7.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 4.9.7.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.5 مگابایت

تعداد دانلود : 8 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.0.2.3804  Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی
دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.0.2.3804 Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی

دانلود IObit Malware Fighter Pro 5.0.2.3804 Final حذف بدافزار و فایل جاسوسی

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 39.77 مگابایت

تعداد دانلود : 5 بار

توضیحـــات :

نرم افزار IObit Malware Fighter ابزاریست حرفه ای که برای حذف بدافزارها و نرم افزارهای جاسوسی طراحی شده است. این نرم افزار با موتور منحصر ...
حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.18.Build.284
حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.18.Build.284

حذف قدرتمند بدافزارهای جاسوسی و مخرب، HitmanPro 3.7.18.Build.284

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 27.37 مگابایت

تعداد دانلود : 20 بار

توضیحـــات :

نرم افزار HitmanPro ابزازی سبک و قدرتمند در زمینه امنیتی است که سریعترین راه برای نجات سیستم های آلوده به ویروس می باشد. این نرم افزار ...
دانلود Windows Firewall Control 4.9.6.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 4.9.6.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 4.9.6.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.5 مگابایت

تعداد دانلود : 13 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.43.127 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.43.127 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.43.127 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 59.74 مگابایت

تعداد دانلود : 38 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Loaris Trojan Remover با قابلیت نابودی انواع ویروس های تروجان را دارد. هنگامی که سیستم به ویروس های تروجان، کرم ها، ADWARE ها، ...
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.42.126 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.42.126 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.42.126 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 59.62 مگابایت

تعداد دانلود : 7 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Loaris Trojan Remover با قابلیت نابودی انواع ویروس های تروجان را دارد. هنگامی که سیستم به ویروس های تروجان، کرم ها، ADWARE ها، ...
دانلود Windows Firewall Control 4.9.5.0 فایروال ساده و سریع ویندوز
دانلود Windows Firewall Control 4.9.5.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

دانلود Windows Firewall Control 4.9.5.0 فایروال ساده و سریع ویندوز

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 1.5 مگابایت

تعداد دانلود : 6 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Windows Firewall Control برنامه ای کوچک اما با کاربرد بالا جهت گسترش عملکرد فایروال ویندوز و دسترسی سریع تر به گزینه های پر مصرف ...
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.40.124 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم
دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.40.124 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

دانلود Loaris Trojan Remover 2.0.40.124 پاکسازی کرم و تروجان از سیستم

نرم افزار : ضدجاسوسي و فايروال

حجم برنامه : 59.2 مگابایت

تعداد دانلود : 21 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Loaris Trojan Remover با قابلیت نابودی انواع ویروس های تروجان را دارد. هنگامی که سیستم به ویروس های تروجان، کرم ها، ADWARE ها، ...