جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : ابزارهای گفتگو

دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 59.33 مگابایت

تعداد دانلود : 7 بار

توضیحـــات :

دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587
دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587

دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 63.67 مگابایت

تعداد دانلود : 71 بار

توضیحـــات :

LINE Desktop Free Calls & Messages  نرم افزاری است با بیش از میلیونها کاربر در سراسر جهان که امکانات رایگانی نظیر پیغام رسانی و حتی تماس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 44.48 مگابایت

تعداد دانلود : 169 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 44.9 مگابایت

تعداد دانلود : 119 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Skype 7.40.0.151  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 7.40.0.151 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 7.40.0.151 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 55.85 مگابایت

تعداد دانلود : 40 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این برنامه ...
دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 19.73 مگابایت

تعداد دانلود : 69 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Skype 7.40.0.103  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 7.40.0.103 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 7.40.0.103 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 55.91 مگابایت

تعداد دانلود : 31 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این برنامه ...
دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.3.0.1503
دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.3.0.1503

دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.3.0.1503

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 65.37 مگابایت

تعداد دانلود : 29 بار

توضیحـــات :

LINE Desktop Free Calls & Messages  نرم افزاری است با بیش از میلیونها کاربر در سراسر جهان که امکانات رایگانی نظیر پیغام رسانی و حتی تماس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.19 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.19 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.19 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.46 مگابایت

تعداد دانلود : 88 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.18 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.18 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.18 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 19.66 مگابایت

تعداد دانلود : 39 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.71 مگابایت

تعداد دانلود : 65 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.10 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.10 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.10 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.63 مگابایت

تعداد دانلود : 67 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.9 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.9 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.9 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.61 مگابایت

تعداد دانلود : 76 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.7 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.7 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.7 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.17 مگابایت

تعداد دانلود : 124 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.1.2 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.2 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.2 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 42.14 مگابایت

تعداد دانلود : 73 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...