جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : شبکه

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.7 مگابایت

تعداد دانلود : 104 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.38 مگابایت

تعداد دانلود : 83 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.37 مگابایت

تعداد دانلود : 32 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.38 مگابایت

تعداد دانلود : 28 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.17 مگابایت

تعداد دانلود : 38 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.47 مگابایت

تعداد دانلود : 36 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 14.07 مگابایت

تعداد دانلود : 81 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 28.02 مگابایت

تعداد دانلود : 58 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66595 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66595 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66595 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 28.03 مگابایت

تعداد دانلود : 74 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود BWMeter 7.1.1 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه
دانلود BWMeter 7.1.1 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه

دانلود BWMeter 7.1.1 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.8 مگابایت

تعداد دانلود : 80 بار

توضیحـــات :

نرم افزار BWMeter ابزاریست کاربردی که کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه را نمایش می دهد. کنترل پهنای باند مصرفی امروزه یکی از دغدغه های ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.65280 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.65280 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.65280 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 28.02 مگابایت

تعداد دانلود : 34 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.64630 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.64630 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.64630 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.73 مگابایت

تعداد دانلود : 37 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.63017 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.63017 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.63017 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.82 مگابایت

تعداد دانلود : 32 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.62308 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.62308 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.62308 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.53 مگابایت

تعداد دانلود : 30 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
کنترل رایانه از راه دور، UltraVNC 1.2.1.1
کنترل رایانه از راه دور، UltraVNC 1.2.1.1

کنترل رایانه از راه دور، UltraVNC 1.2.1.1

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 5.28 مگابایت

تعداد دانلود : 146 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار UltraVNC ابزاریست کاربردی که توسط آن می توانید سیستم های موجود در شبکه را کنترل کرده و در اختیار بگیرید و می توانید به راحتی ...