برترین نرم افزارهای روز دنیا

بنر صفحه اصلی

توضیحات

این نرم افزار کتابی است با موضوع کلی حجاب که در سه نسخه جاوا، اندروید و آیفون در اختیار شما کاربران گرامی تبیان قرار داده شده است. پدید آورنده این کتاب ازرشمند خانم لطیفی می باشند. عناوین بخش های اصلی کتاب به شرح زیر است: مقدمه عاشقانه ها مهدی موعود(عج) اخبار داستان شعر پیامک خودمونی یادداشت ها پوستر ای حولاء حجاب در کشورهای مختلف احکام پوشش و عفاف ضوابط پوشش در دانشگاه های جهان گفت و گو چی شد چادری شدم؟(من و چادرم/خاطره ها) I LOVE ISLAM بنیان های سبک زندگی بسیجی عاقبت اعتماد به آمریکا (جدید) کشف حجاب جنگ نرم درد دل و سایر موارد ... این نرم افزار توسط کاربر گرامی YAS1221 برای بخش دانلود ارسال شده است.

برترین نرم افزار ها

نظرات

UserName
{"success":false,"message":"System.ArgumentNullException: Value cannot be null.\r\nParameter name: key\r\n at System.Web.Caching.CacheKey..ctor(String key, Boolean isPublic)\r\n at System.Web.Caching.CacheInternal.DoGet(Boolean isPublic, String key, CacheGetOptions getOptions)\r\n at CallSite.Target(Closure , CallSite , Cache , Object )\r\n at ASP._Page_Views_Home_UserLogAction_cshtml.Execute() in D:\\Download_web\\Views\\Home\\UserLogAction.cshtml:line 3\r\n at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.WebPages.StartPage.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)\r\n at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.\u003c\u003ec__DisplayClass21.\u003cBeginInvokeAction\u003eb__1e(IAsyncResult asyncResult)"}