برترین نرم افزارهای روز دنیا

بنر صفحه اصلی

طراحی و نقاشی حرفه ای، SmoothDraw 4.0.1

مشخصات برنامه

به روز رسانی :1392/5/2

دسته : طراحی و ویرایش تصاویر

سیستم عامل : Windows

حجم :2.06 مگابایت

مجــوز : رایگان

تعداد دانلود :701

تعداد بازدید :2085

نسخه های نرم افزار

توضیحات

نرم افزار SMOOTH DRAW برنامه ای با ابزارهایی برای نقاشی طبیعی با کیفیت عالی است که دست شما را برای کشیدن نقاشی مورد نظرتان باز می گذارد. انواع براش ها و ابزار های نقاشی در این برنامه برای هرچه دقیق تر شدن نقاشی شما قرار داده شده است. این نرم افزار کم حجم و رایگان می تواند جایگزین مناسبی برای PAINT ویندوز باشد. این نرم افزار با نسخه های مختلف ویندوز نیز سازگار است.

برترین نرم افزار ها

نظرات

UserName
{"success":false,"message":"System.ArgumentNullException: Value cannot be null.\r\nParameter name: key\r\n at System.Web.Caching.CacheKey..ctor(String key, Boolean isPublic)\r\n at System.Web.Caching.CacheInternal.DoGet(Boolean isPublic, String key, CacheGetOptions getOptions)\r\n at CallSite.Target(Closure , CallSite , Cache , Object )\r\n at ASP._Page_Views_Home_UserLogAction_cshtml.Execute() in D:\\Download_web\\Views\\Home\\UserLogAction.cshtml:line 3\r\n at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.WebPages.StartPage.ExecutePageHierarchy()\r\n at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)\r\n at System.Web.Mvc.ViewResultBase.ExecuteResult(ControllerContext context)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultFilterRecursive(IList`1 filters, Int32 filterIndex, ResultExecutingContext preContext, ControllerContext controllerContext, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.ControllerActionInvoker.InvokeActionResultWithFilters(ControllerContext controllerContext, IList`1 filters, ActionResult actionResult)\r\n at System.Web.Mvc.Async.AsyncControllerActionInvoker.\u003c\u003ec__DisplayClass21.\u003cBeginInvokeAction\u003eb__1e(IAsyncResult asyncResult)"}