عضویت در خبرنامه
mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلساز کشف طبقه چهارم از چند وجهی های متساوی الاضلاع (mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">equilateral convex pplyhedraline-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">) موسوم به «چندوجهی گلدبرگ» خبر می‌دهند که می‌تواند منجر به کشف تعداد نامحدودی از اشکال مشابهدر همین طبقه شود. این طبقه جدید از اشکال هندسی باالهام از اشکال چشم انسان کشف شده است. با این برنامه بی نظیر می توانیدانواع اشکال هندسی را طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز آن قابلیت متحرک بودناشکال می باشد, بدین صورت که شما در حین انتخاب شکل هندسی مورد نظر می توانیدزوایا و اندازه شکل را به صورت دلخواه تغییر دهید.  "/> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلساز کشف طبقه چهارم از چند وجهی های متساوی الاضلاع (mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">equilateral convex pplyhedraline-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">) موسوم به «چندوجهی گلدبرگ» خبر می‌دهند که می‌تواند منجر به کشف تعداد نامحدودی از اشکال مشابهدر همین طبقه شود. این طبقه جدید از اشکال هندسی باالهام از اشکال چشم انسان کشف شده است. با این برنامه بی نظیر می توانیدانواع اشکال هندسی را طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز آن قابلیت متحرک بودناشکال می باشد, بدین صورت که شما در حین انتخاب شکل هندسی مورد نظر می توانیدزوایا و اندازه شکل را به صورت دلخواه تغییر دهید.  " /> mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلساز کشف طبقه چهارم از چند وجهی های متساوی الاضلاع (mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">equilateral convex pplyhedraline-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">) موسوم به «چندوجهی گلدبرگ» خبر می‌دهند که می‌تواند منجر به کشف تعداد نامحدودی از اشکال مشابهدر همین طبقه شود. این طبقه جدید از اشکال هندسی باالهام از اشکال چشم انسان کشف شده است. با این برنامه بی نظیر می توانیدانواع اشکال هندسی را طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز آن قابلیت متحرک بودناشکال می باشد, بدین صورت که شما در حین انتخاب شکل هندسی مورد نظر می توانیدزوایا و اندازه شکل را به صورت دلخواه تغییر دهید.  " />
طراحی پیشرفته اشکال هندسی متحرک با Efofex FX Draw
طراحی پیشرفته اشکال هندسی متحرک با Efofex FX Draw
به روز رسانی : 1394/06/11
حجم : 28.18 MB
مجوز : آزمایشی
تعداد دانلود : 157
تعداد بازدید : 2282
6 2

توضیحات

محققان دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس
از کشف طبقه چهارم از چند وجهی های متساوی الاضلاع (
equilateral convex pplyhedra) موسوم به «چند
وجهی گلدبرگ» خبر می‌دهند که می‌تواند منجر به کشف تعداد نامحدودی از اشکال مشابه
در همین طبقه شود. 
این طبقه جدید از اشکال هندسی با
الهام از اشکال چشم انسان کشف شده است.
 با این برنامه بی نظیر می توانید
انواع اشکال هندسی را طراحی کنید. یکی از ویژگی های بارز آن قابلیت متحرک بودن
اشکال می باشد, بدین صورت که شما در حین انتخاب شکل هندسی مورد نظر می توانید
زوایا و اندازه شکل را به صورت دلخواه تغییر دهید. 

UserName
پشتیبانی فنی
در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد در مورد زیر ساختهای نرم افزاری بخش دانلود و گزارش هر گونه خطا و اشکال در عملکرد این بخش به لینک زیر مراجعه فرمایید

پشتیبانی فنی
آر اس اس
  • وبگردی