عضویت در خبرنامه
200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم و جمع ومنها rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">برای استفاده پیش دبستانی تا دانشگاهی!!!rtl;unicode-bidi:embed">line-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تقویت حافظهrtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین سوالات پر اشکال (نرم افزار بهصورت هوشمند سوالاتی را که دیرتر جواب می دهید را بیشتر پرسیده و از سوالاتی کهسریع پاسخ دهید صرف نظر می کند)rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">قبل از استفاده حتما آموزش تنظیماتمربوطه را مطالعه فرمایید.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">این برنامه فقط ابزاری کمکی در جهت آموزشچهار عمل اصلی می باشد. لذا باید تنظیمات آن با هدف آموزشی هم خوانی داشته باشد.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">در نسخه نمایشی فقط با اعداد 1 تا 5 میتوانید تمرین کنید. همچنین آموزش کامل تنظیمات در این نسخه موجود است. "/> 200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم و جمع ومنها rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">برای استفاده پیش دبستانی تا دانشگاهی!!!rtl;unicode-bidi:embed">line-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تقویت حافظهrtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین سوالات پر اشکال (نرم افزار بهصورت هوشمند سوالاتی را که دیرتر جواب می دهید را بیشتر پرسیده و از سوالاتی کهسریع پاسخ دهید صرف نظر می کند)rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">قبل از استفاده حتما آموزش تنظیماتمربوطه را مطالعه فرمایید.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">این برنامه فقط ابزاری کمکی در جهت آموزشچهار عمل اصلی می باشد. لذا باید تنظیمات آن با هدف آموزشی هم خوانی داشته باشد.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">در نسخه نمایشی فقط با اعداد 1 تا 5 میتوانید تمرین کنید. همچنین آموزش کامل تنظیمات در این نسخه موجود است. " /> 200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم و جمع ومنها rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">برای استفاده پیش دبستانی تا دانشگاهی!!!rtl;unicode-bidi:embed">line-height:200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تقویت حافظهrtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">تمرین سوالات پر اشکال (نرم افزار بهصورت هوشمند سوالاتی را که دیرتر جواب می دهید را بیشتر پرسیده و از سوالاتی کهسریع پاسخ دهید صرف نظر می کند)rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">قبل از استفاده حتما آموزش تنظیماتمربوطه را مطالعه فرمایید.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">این برنامه فقط ابزاری کمکی در جهت آموزشچهار عمل اصلی می باشد. لذا باید تنظیمات آن با هدف آموزشی هم خوانی داشته باشد.rtl;unicode-bidi:embed">200%;font-family:"Tahoma","sans-serif"">در نسخه نمایشی فقط با اعداد 1 تا 5 میتوانید تمرین کنید. همچنین آموزش کامل تنظیمات در این نسخه موجود است. " />
آموزش 4 عمل اصلی ریاضی(فورآس)آزمایش + دیتا
آموزش 4 عمل اصلی ریاضی(فورآس)آزمایش + دیتا
به روز رسانی : 1394/09/07
سیستم عامل : Android
حجم : 308 KB
مجوز : رایگان
تعداد دانلود : 394
تعداد بازدید : 2649
15 11
Riyazi4.rar(308 KB)

توضیحات

تمرین چهار عمل اصلی ضرب و تقسیم و جمع و
منها


برای استفاده پیش دبستانی تا دانشگاهی
!!!


تقویت حافظه


تمرین سوالات پر اشکال (نرم افزار به
صورت هوشمند سوالاتی را که دیرتر جواب می دهید را بیشتر پرسیده و از سوالاتی که
سریع پاسخ دهید صرف نظر می کند)


قبل از استفاده حتما آموزش تنظیمات
مربوطه را مطالعه فرمایید.


این برنامه فقط ابزاری کمکی در جهت آموزش
چهار عمل اصلی می باشد. لذا باید تنظیمات آن با هدف آموزشی هم خوانی داشته باشد.


در نسخه نمایشی فقط با اعداد 1 تا 5 می
توانید تمرین کنید. همچنین آموزش کامل تنظیمات در این نسخه موجود است.

UserName