عضویت در خبرنامه
CurveExpert1.3
CurveExpert1.3
به روز رسانی : 1388/04/31
حجم : 1.06 MB
مجوز : رایگان
تعداد دانلود : 2525
تعداد بازدید : 3392
13 6

توضیحات
CurveExpert ابزاری جامع برای برازش منحنی(Curve Fitting) می باشد. این نرم افزار دارای 35 مدل رگرسیون خطی و غیر خطی و روشهای مختلف درونیابی می باشد. همچنین امکان تعریف 15 مدل رگرسیون توسط کاربر پیش بینی شده است. برای تعریف رگرسیون 19 پارامتر در نظر گرفته شده است. تعداد نقاط داده ای قابل تعریف در این نرم افزار نامحدود می باشد. نقاط داده ای را می توان مستقیماً وارد نمود. علاوه بر این امکانات ویژه ای برای وارد نمودن داده ها از انواع فایلهای مختلف در نظر گرفته شده است که بطور هوشمند می تواند توضیحات و متون را از نقاط داده ای تشخیص دهد. علاوه بر امکانات گرافیکی مناسب، قابلیتهای تحلیلی از جمله محاسبه مشتق و انتگرال در نظر گرفته شده است.
UserName