عضویت در خبرنامه
بحران خودکشی
بحران خودکشی
به روز رسانی : 1390/05/22
حجم : 113 KB
مجوز : رایگان
تعداد دانلود : 544
تعداد بازدید : 956
0 1

توضیحات
کتاب موبایل بحران خودکشی در یازده فصل سازمان دهی شده است. در فصل اول به بحران خودکشی پرداخته است. در فصل دوم در مورد پیش گیری از خودکشی و اینکه چرا انسان ها خودکشی می کنند بحث می کند. در فصل سوم نیز به بحران دیگری از خودکشی پرداخته. در فصل چهارم مواردی که باید در مورد خودکشی بدانیم را ذکر کرده است. در فصل پنجم اثرات فیلم های ترسناک بر خودکشی رو گفته است. در فصل ششم در مورد اینکه چرا اصلا خودکشی رخ می دهد صحبت می کند. در فصل هفتم خودکشی در مدارس را شرح داده است. در فصل هشتم نیز مجددا از نگاهی دیگر به بحران خودکشی رداخته است. در فصل نهم به دلایل مشترک خودکشی در مردم جهان پرداخته است. در فصل دهم و یازدهم نیز به تعاریف خودکشی پرداخته شده است.
این فایل توسط یکی از کاربران بخش دانلود برای این بخش ارسال شده است.
UserName