عضویت در خبرنامه
آزمایشگاه مجازی فیزیک، Crocodile Physics 6.05
آزمایشگاه مجازی فیزیک، Crocodile Physics 6.05
به روز رسانی : 1391/05/17
حجم : 30.99 MB
مجوز : آزمایشی
تعداد دانلود : 3827
تعداد بازدید : 10450
77 40

توضیحات
آزمایشگاه مجازی فیزیک CROCODILE PHYSICS نرم افزار کاربردی در زمینه های مختلف فیزیک شامل مکانیک، نور، نوسان، موج، الکتریسیته و غیره است. این نرم افزار شامل طیف گسترده ای از آزمایشات مجازی فیزیک می باشد. فلسفه استفاده از آزمایشگاه های مجازی شامل فواید بیشماری است که از آن جمله به هزینه اندک، تنوع گسترده، سرعت در اجراء و مشاهده نتیجه، صحت اجرای آزمایش و عدم خطا در طراحی و اجرا و در نهایت عدم وجود هیچگونه خطرات جنبی، اشاره نمود. با نرم افزار CROCODILE PHYSICS تقریبا کلیه آزمایشات فیزیک دبیرستان و بسیاری از آزمونهای سالهای مقدماتی دانشگاه، قابل شبیه سازی و مطالعه است. در نرم افزار همچنین راهنمای کامل آموزشی در نظر گرفته شده که شامل مثالهای متعددی از کاربرد نرم افزار می باشد.
آزمونهای فیزیک موجود در CROCODILE PHYSICS به هفت گروه کلی تقسیم گردیده که البته هر گروه نیز شامل چندین زیر گروه می باشد. تقسیم بندی فوق شامل :
مدارات الکتریکی (CIRCUITS)
انرژی و حرکت (ENERGY AND MOTION)
موج (WAVES)
نور (OPTICS)
انرژی الکتریسیته (ELECTRICAL ENERGY)
قدرت و شتاب (FORCE AND ACCELERATION)
نوسان حرکت (DESCRIBING MOTION)
به عنوان مثال DESCRIBING MOTON خود به گروههای فرعی:
ACCELERATION ، DISTANCE-TIME GRAPHS ، VELOCITY-TIME GRAPHS و OTHER EXAMPLES تقسیم گردیده است.
در هر آزمایش تقریبا کلیه پارامترهای فیزیکی قابل انتخاب می باشد و بسیاری از نتایج نیز به صورت نمودار نمایش داده می شود.
UserName