عضویت در خبرنامه
Game XP 1.5.10.1
Game XP 1.5.10.1
به روز رسانی : 1387/05/13
حجم : 531 KB
مجوز : رایگان
تعداد دانلود : 5896
تعداد بازدید : 6142
0 0
GameXP_960.zip(531 KB)

توضیحات
از این برنامه می توانید برای بهینه کردن تنظیمات ویندوز و سیستم خود در اجرای بازیهای کامپیوتری استفاده کنید. این برنامه نیاز به نصب ندارد و فقط یک فایل اجرایی دارد. در اولین اجرا Yes را انتخاب کنید تا حالت سیستم شما در فایلی ذخیره شود و بتوانید تغییرات انجام شده توسط نرم افزار را به حالت قبلی برگردانید. با انتخاب گزینه Wrap Speed می توانید تنظیمات را بهینه کنید. با انتخاب گزینه Windows Defaults می توانید تنظیمات ویندوز را برگردانید. با انتخاب گزینه Modify می توانید در سرویسها نیز تغییر ایجاد کنید. این برنامه با ایجاد تغییرات در تنظیمات کرات گرافیک ، ظاهر ویندوز ، تنظیمات شبکه و سرویسهای ویندوز آن را برای اجرای بازیها بهینه می کند. در تصویر بزرگ برنامه می توانید یک سیستم دارای CPUی AMD 6000 بهینه شده را ببینید.
UserName