جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : بهينه کننده ويندوز

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.2.529 افزایش سرعت سیستم
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.2.529 افزایش سرعت سیستم

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.2.529 افزایش سرعت سیستم

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 10.09 مگابایت

تعداد دانلود : 29 بار

توضیحـــات :

پس از نصب نرم افزار و بازی بر روی رایانه در ریجستری ویندوز ریشه های متعددی از آن نرم افزار و بازی به وجود می آید. این ریشه ها پس از حذف ...
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.1.528 افزایش سرعت سیستم
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.1.528 افزایش سرعت سیستم

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.3.1.528 افزایش سرعت سیستم

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 10.09 مگابایت

تعداد دانلود : 7 بار

توضیحـــات :

پس از نصب نرم افزار و بازی بر روی رایانه در ریجستری ویندوز ریشه های متعددی از آن نرم افزار و بازی به وجود می آید. این ریشه ها پس از حذف ...
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.10.525 Final افزایش سرعت سیستم
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.10.525 Final افزایش سرعت سیستم

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.10.525 Final افزایش سرعت سیستم

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 10.11 مگابایت

تعداد دانلود : 11 بار

توضیحـــات :

پس از نصب نرم افزار و بازی بر روی رایانه در ریجستری ویندوز ریشه های متعددی از آن نرم افزار و بازی به وجود می آید. این ریشه ها پس از حذف ...
دانلود Process Lasso Pro 9.1.0.28 Final افزایش واقعی سرعت رایانه
دانلود Process Lasso Pro 9.1.0.28 Final افزایش واقعی سرعت رایانه

دانلود Process Lasso Pro 9.1.0.28 Final افزایش واقعی سرعت رایانه

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 4.25 مگابایت

تعداد دانلود : 10 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Process Lasso Pro ابزاریست حرفه ای که از فناوری جدیدی برای بهبود زمان پاسخگویی و پایداری رایانه بهره مند است. طراحی ویندوز به ...
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.118.0.143
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.118.0.143

دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.118.0.143

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 16.84 مگابایت

تعداد دانلود : 25 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Glary Utilities ابزاری کاربردی و در قدرتمند در زمینه پاکسازی سیستم و بهبود در سرعت عملکرد کامپیوتر می باشد. این نرم افزار به ...
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.9.524 Final افزایش سرعت سیستم
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.9.524 Final افزایش سرعت سیستم

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.9.524 Final افزایش سرعت سیستم

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 10.11 مگابایت

تعداد دانلود : 9 بار

توضیحـــات :

پس از نصب نرم افزار و بازی بر روی رایانه در ریجستری ویندوز ریشه های متعددی از آن نرم افزار و بازی به وجود می آید. این ریشه ها پس از حذف ...
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.117.0.142
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.117.0.142

دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.117.0.142

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 16.84 مگابایت

تعداد دانلود : 11 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Glary Utilities ابزاری کاربردی و در قدرتمند در زمینه پاکسازی سیستم و بهبود در سرعت عملکرد کامپیوتر می باشد. این نرم افزار به ...
دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.52
دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.52

دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.52

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 7.22 مگابایت

تعداد دانلود : 22 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WinUtilities شامل 20 ابزار برای بهینه کردن ویندوز می باشد. این نرم افزار با واسط کاربری ساده ای که دارد کار را برای کاربر راحت ...
دانلود Windows Repair 4.4.6 تعمیر و بازسازی ویندوز
دانلود Windows Repair 4.4.6 تعمیر و بازسازی ویندوز

دانلود Windows Repair 4.4.6 تعمیر و بازسازی ویندوز

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 38.58 مگابایت

تعداد دانلود : 25 بار

توضیحـــات :

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.7 Final افزایش سرعت سیستم
دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.7 Final افزایش سرعت سیستم

دانلود Wise Care 365 Pro 365 Pro 5.2.7 Final افزایش سرعت سیستم

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 10.11 مگابایت

تعداد دانلود : 22 بار

توضیحـــات :

پس از نصب نرم افزار و بازی بر روی رایانه در ریجستری ویندوز ریشه های متعددی از آن نرم افزار و بازی به وجود می آید. این ریشه ها پس از حذف ...
دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.48
دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.48

دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.48

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 6.8 مگابایت

تعداد دانلود : 15 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WinUtilities شامل 20 ابزار برای بهینه کردن ویندوز می باشد. این نرم افزار با واسط کاربری ساده ای که دارد کار را برای کاربر راحت ...
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.114.0.139
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.114.0.139

دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.114.0.139

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 16.79 مگابایت

تعداد دانلود : 15 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Glary Utilities ابزاری کاربردی و در قدرتمند در زمینه پاکسازی سیستم و بهبود در سرعت عملکرد کامپیوتر می باشد. این نرم افزار به ...
دانلود Windows Repair 4.4.5 تعمیر و بازسازی ویندوز
دانلود Windows Repair 4.4.5 تعمیر و بازسازی ویندوز

دانلود Windows Repair 4.4.5 تعمیر و بازسازی ویندوز

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 38.19 مگابایت

تعداد دانلود : 19 بار

توضیحـــات :

دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.47
دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.47

دانلود بهینه سازی رایانه ، WinUtilities Pro 15.47

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 6.8 مگابایت

تعداد دانلود : 13 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WinUtilities شامل 20 ابزار برای بهینه کردن ویندوز می باشد. این نرم افزار با واسط کاربری ساده ای که دارد کار را برای کاربر راحت ...
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.95.0.117
دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.95.0.117

دانلود بهینه کننده ویندوز Glary Utilities Pro 5.95.0.117

نرم افزار : بهينه کننده ويندوز

حجم برنامه : 16.42 مگابایت

تعداد دانلود : 44 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Glary Utilities ابزاری کاربردی و در قدرتمند در زمینه پاکسازی سیستم و بهبود در سرعت عملکرد کامپیوتر می باشد. این نرم افزار به ...