جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : نصب و آپدیت ویندوز

دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 199.94 مگابایت

تعداد دانلود : 9 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.45 مگابایت

تعداد دانلود : 114 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 106.77 مگابایت

تعداد دانلود : 60 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو
دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو

دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 912 کیلوبایت

تعداد دانلود : 112 بار

توضیحـــات :

اگر می خواهید ویندوز یا لینوکس را به جای سی دی یا دی وی دی از طریق فلش دیسکتان نصب کنید ، نرم افزار ساخت یو اس بی درایو Rufus نام یک نرم ...
دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.76 مگابایت

تعداد دانلود : 36 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 115.11 مگابایت

تعداد دانلود : 36 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 115 مگابایت

تعداد دانلود : 40 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.78 مگابایت

تعداد دانلود : 27 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.20 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.20 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.20 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.78 مگابایت

تعداد دانلود : 29 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.16.Build.113841 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.16.Build.113841 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.16.Build.113841 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.67 مگابایت

تعداد دانلود : 31 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.67 مگابایت

تعداد دانلود : 55 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.57 مگابایت

تعداد دانلود : 36 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.10.Build.112026 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.10.Build.112026 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.10.Build.112026 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.37 مگابایت

تعداد دانلود : 33 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.8.Build.111374 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.8.Build.111374 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.8.Build.111374 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 113.82 مگابایت

تعداد دانلود : 42 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.6 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.6 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.6 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 113.74 مگابایت

تعداد دانلود : 48 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...