جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

دانلود برنامه Rufus 3.6.1551 ساخت USB درایو
دانلود برنامه Rufus 3.6.1551 ساخت USB درایو

دانلود برنامه Rufus 3.6.1551 ساخت USB درایو

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 1.05 مگابایت

تعداد دانلود : 141 بار

توضیحـــات :

اگر می خواهید ویندوز یا لینوکس را به جای سی دی یا دی وی دی از طریق فلش دیسکتان نصب کنید ، نرم افزار ساخت یو اس بی درایو Rufus نام یک نرم ...
دانلود VirtualBox 6.0.10.132072 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 6.0.10.132072 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 6.0.10.132072 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 159.14 مگابایت

تعداد دانلود : 102 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 6.0.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 199.94 مگابایت

تعداد دانلود : 73 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.16 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.16 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.16 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.36 مگابایت

تعداد دانلود : 66 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.14 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.35 مگابایت

تعداد دانلود : 66 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود برنامه Rufus 3.0.1304 ساخت USB درایو
دانلود برنامه Rufus 3.0.1304 ساخت USB درایو

دانلود برنامه Rufus 3.0.1304 ساخت USB درایو

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 962 کیلوبایت

تعداد دانلود : 146 بار

توضیحـــات :

اگر می خواهید ویندوز یا لینوکس را به جای سی دی یا دی وی دی از طریق فلش دیسکتان نصب کنید ، نرم افزار ساخت یو اس بی درایو Rufus نام یک نرم ...
دانلود VirtualBox 5.2.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.12 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.4 مگابایت

تعداد دانلود : 68 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.10 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.10 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.10 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.38 مگابایت

تعداد دانلود : 75 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.6.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.45 مگابایت

تعداد دانلود : 180 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.2 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 106.77 مگابایت

تعداد دانلود : 129 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو
دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو

دانلود برنامه Rufus 2.18.1213 ساخت USB درایو

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 912 کیلوبایت

تعداد دانلود : 382 بار

توضیحـــات :

اگر می خواهید ویندوز یا لینوکس را به جای سی دی یا دی وی دی از طریق فلش دیسکتان نصب کنید ، نرم افزار ساخت یو اس بی درایو Rufus نام یک نرم ...
دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.2.0 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 105.76 مگابایت

تعداد دانلود : 85 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.24.Build.117012 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 115.11 مگابایت

تعداد دانلود : 83 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.22 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 115 مگابایت

تعداد دانلود : 96 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...
دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل
دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

دانلود VirtualBox 5.1.20.114628 نرم افزاری برای نصب چند سیستم عامل

نرم افزار : نصب و آپدیت ویندوز

حجم برنامه : 114.78 مگابایت

تعداد دانلود : 78 بار

توضیحـــات :

VirtualBox ابزاری است که امکان اجرای چند سیستم عامل مجازی را در یک سیستم عامل فراهم می کند. برای مثال امکان اجرای لینوکس را در ویندوز ...