جدیدترین ها

نرم افزار های دسته : مدیریت دانلود

دانلود 2.1.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.1.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.1.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 10.01 مگابایت

تعداد دانلود : 154 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.35.Build.1Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.35.Build.1Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.35.Build.1Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.68 مگابایت

تعداد دانلود : 681 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Internet Download Manager از معروف ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت دانلود است. این نرم افزار سرعت دانلود را تا %500 ...
دانلود 2.1.5.10 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.1.5.10 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.1.5.10 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 10.01 مگابایت

تعداد دانلود : 22 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.33.Build.3.Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.33.Build.3.Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.33.Build.3.Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.67 مگابایت

تعداد دانلود : 118 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Internet Download Manager از معروف ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت دانلود است. این نرم افزار سرعت دانلود را تا %500 ...
دانلود 2.0.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.0.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.0.5.20 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 9.34 مگابایت

تعداد دانلود : 50 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود Free Download Manager 5.1.38.7312 Final مدیریت دانلود فایل+پرتابل
دانلود Free Download Manager 5.1.38.7312 Final مدیریت دانلود فایل+پرتابل

دانلود Free Download Manager 5.1.38.7312 Final مدیریت دانلود فایل+پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 89.62 مگابایت

تعداد دانلود : 169 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Download Manager یکی دیگر از برنامه های مدیریت دانلود است که با حجم قابل قبول کارایی خوبی را ارائه می کند. قابلیت جدید ...
دانلود Internet Download Accelerator 6.17.2.161 مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود Internet Download Accelerator 6.17.2.161 مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود Internet Download Accelerator 6.17.2.161 مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 6.12 مگابایت

تعداد دانلود : 156 بار

توضیحـــات :

نرم افرار Internet Download Accelerator یکی دیگر از برنامه های مدیریت و تسریع کننده دانلود است تا مجموعه برنامه های مدیریت دانلود بخش کامل ...
دانلود 2.0.5.0 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.0.5.0 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.0.5.0 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 8.96 مگابایت

تعداد دانلود : 61 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.32.Build.5.Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.32.Build.5.Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.32.Build.5.Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.46 مگابایت

تعداد دانلود : 568 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Internet Download Manager از معروف ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت دانلود است. این نرم افزار سرعت دانلود را تا %500 ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.9.Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.9.Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.9.Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.16 مگابایت

تعداد دانلود : 453 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Internet Download Manager از معروف ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت دانلود است. این نرم افزار سرعت دانلود را تا %500 ...
دانلود Internet Download Accelerator 6.17.1.1607 مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود Internet Download Accelerator 6.17.1.1607 مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود Internet Download Accelerator 6.17.1.1607 مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 6.81 مگابایت

تعداد دانلود : 80 بار

توضیحـــات :

نرم افرار Internet Download Accelerator یکی دیگر از برنامه های مدیریت و تسریع کننده دانلود است تا مجموعه برنامه های مدیریت دانلود بخش کامل ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.8.Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.8.Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.8.Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.09 مگابایت

تعداد دانلود : 164 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Internet Download Manager از معروف ترین و قدرتمندترین نرم افزارهای مدیریت دانلود است. این نرم افزار سرعت دانلود را تا %500 ...
دانلود 2.0.4.80 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.0.4.80 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.0.4.80 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.92 مگابایت

تعداد دانلود : 85 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود 2.0.4.70 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل
دانلود 2.0.4.70 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

دانلود 2.0.4.70 EagleGet مدیریت دانلود فایل + پرتابل

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 8.55 مگابایت

تعداد دانلود : 61 بار

توضیحـــات :

نرم افزار EagleGet ابزاری جدید و نوپا در زمینه مدیریت دانلود فایل ها می باشد و با اینکه هنوز دانلود منیجر جدیدی به شمار می آید ولی با ...
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.3.Retail
دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.3.Retail

دانلود بهتربن برنامه مدیریت دانلود Internet Download Manager 6.31.Build.3.Retail

نرم افزار : مدیریت دانلود

حجم برنامه : 7.04 مگابایت

تعداد دانلود : 431 بار

توضیحـــات :