جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

دانلود Skype 8.44.0.40 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.44.0.40 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.44.0.40 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 59.05 مگابایت

تعداد دانلود : 50 بار

توضیحـــات :

دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.31.0.92Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 59.33 مگابایت

تعداد دانلود : 65 بار

توضیحـــات :

دانلود Skype 8.29.0.47  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.29.0.47 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.29.0.47 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 59.02 مگابایت

تعداد دانلود : 54 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این ...
دانلود Skype 8.27.0.85  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.27.0.85 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.27.0.85 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 58.53 مگابایت

تعداد دانلود : 49 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این ...
دانلود Skype 8.21.0.9  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.21.0.9 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.21.0.9 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 115.54 مگابایت

تعداد دانلود : 141 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این ...
دانلود Skype 8.20.0.9  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.20.0.9 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.20.0.9 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 59.53 مگابایت

تعداد دانلود : 92 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این ...
دانلود Telegram For PC 1.2.17 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.17 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.17 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 45.7 مگابایت

تعداد دانلود : 290 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.15 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 45.64 مگابایت

تعداد دانلود : 203 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.14 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.14 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.14 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 45.64 مگابایت

تعداد دانلود : 172 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Skype 8.18.0.6  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 8.18.0.6 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 8.18.0.6 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 57.35 مگابایت

تعداد دانلود : 95 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این ...
دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587
دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587

دانلود برنامه LINE Free Calls Messages 5.5.1.1587

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 63.67 مگابایت

تعداد دانلود : 156 بار

توضیحـــات :

LINE Desktop Free Calls & Messages  نرم افزاری است با بیش از میلیونها کاربر در سراسر جهان که امکانات رایگانی نظیر پیغام رسانی و حتی تماس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.6 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 44.48 مگابایت

تعداد دانلود : 351 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.2.1 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 44.9 مگابایت

تعداد دانلود : 250 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...
دانلود Skype 7.40.0.151  Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ
دانلود Skype 7.40.0.151 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

دانلود Skype 7.40.0.151 Final گفتگو و تماس رایگان با اسکایپ

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 55.85 مگابایت

تعداد دانلود : 92 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Skype ابزاریست قدرتمند که توسط آن می توانید از طریق اینترنت ارتباط صوتی با کیفیت بسیار عالی با دوستان برقرار کنید. این برنامه ...
دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل
دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

دانلود Telegram For PC 1.1.22 مسنجر امن و سریع برای رایانه + پرتابل

نرم افزار : ابزارهای گفتگو

حجم برنامه : 19.73 مگابایت

تعداد دانلود : 117 بار

توضیحـــات :

نرم‌افزار Telegram ابزاری ارتباطی است که با کمک آن می‌توانید با دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط متنی، ارسال پیام‌های صوتی، ارسال عکس ...