جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

دانلود TeamViewer Corporate 13.0.6447 کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 13.0.6447 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 13.0.6447 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 18.77 مگابایت

تعداد دانلود : 63 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.2.2
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.2.2

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.2.2

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 2.78 مگابایت

تعداد دانلود : 103 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.0.5
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.0.5

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 5.0.5

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 2.68 مگابایت

تعداد دانلود : 79 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود BWMeter 7.7.0 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه
دانلود BWMeter 7.7.0 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه

دانلود BWMeter 7.7.0 محاسبه و کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.17 مگابایت

تعداد دانلود : 135 بار

توضیحـــات :

نرم افزار BWMeter ابزاریست کاربردی که کنترل پهنای باند اینترنت و شبکه را نمایش می دهد. کنترل پهنای باند مصرفی امروزه یکی از دغدغه های ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.2.2
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.2.2

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.2.2

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.94 مگابایت

تعداد دانلود : 59 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.1
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.1

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.1

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.88 مگابایت

تعداد دانلود : 70 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.0
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.0

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 4.0.0

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.88 مگابایت

تعداد دانلود : 110 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0
دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0

دانلود برنامه کنترل سیستم از راه دور AnyDesk 3.7.0

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 1.7 مگابایت

تعداد دانلود : 184 بار

توضیحـــات :

AnyDesk یک برنامه گرافیکی زیبا می باشد که به طور خاص امکان کنترل از راه دور کامپیوتر را فراهم می کند. این برنامه کاملا ایمن و همه کاره می ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.88438 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.38 مگابایت

تعداد دانلود : 137 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.83369 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.37 مگابایت

تعداد دانلود : 76 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.82216 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 15.38 مگابایت

تعداد دانلود : 81 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.77242 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.17 مگابایت

تعداد دانلود : 85 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.75813 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 25.47 مگابایت

تعداد دانلود : 84 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می کند. TeamViewer ...
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 12.0.71503 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 14.07 مگابایت

تعداد دانلود : 139 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695  کنترل رایانه از راه دور
دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695 کنترل رایانه از راه دور

دانلود TeamViewer Corporate 11.0.66695 کنترل رایانه از راه دور

نرم افزار : شبکه

حجم برنامه : 28.02 مگابایت

تعداد دانلود : 109 بار

توضیحـــات :

نرم افزار TeamViewer ابزاریست که همه مسائل مربوط به کنترل از راه دور کامپیوتر، ارائه ها و کارهای تیمی را به تنهایی حل می ...