جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

دانلود Foxit Reader 9.5.0.20723 ابزار قدرتمند مشاهده PDF  + پرتابل
دانلود Foxit Reader 9.5.0.20723 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

دانلود Foxit Reader 9.5.0.20723 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 74.89 مگابایت

تعداد دانلود : 206 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Foxit Reader که محصول شرکت FOXIT بوده و همان کارهایی را که ADOBE READER انجام می دهد را به طور کامل بر عهده می گیرد با این تفاوت ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 11.3.5
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 11.3.5

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 11.3.5

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 39.07 مگابایت

تعداد دانلود : 752 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7549
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7549

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7549

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 79.14 مگابایت

تعداد دانلود : 402 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7516
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7516

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7516

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 79.35 مگابایت

تعداد دانلود : 245 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7478
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7478

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7478

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 79.1 مگابایت

تعداد دانلود : 143 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7456
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7456

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7456

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 67.3 مگابایت

تعداد دانلود : 138 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.6 Final
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.6 Final

لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.6 Final

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 479.09 مگابایت

تعداد دانلود : 191 بار

توضیحـــات :

نرم افزار LIBREOFFICE نرم افزاری کوچک و جایگزین فوق العاده ای برای نرم افزارهای اداری مانند آفیس است که با امکانات جامع خود باعث می شود تا ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7439
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7439

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.7439

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 67.1 مگابایت

تعداد دانلود : 119 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
دانلود Foxit Reader 9.2.0.9297 ابزار قدرتمند مشاهده PDF  + پرتابل
دانلود Foxit Reader 9.2.0.9297 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

دانلود Foxit Reader 9.2.0.9297 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 64.84 مگابایت

تعداد دانلود : 108 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Foxit Reader که محصول شرکت FOXIT بوده و همان کارهایی را که ADOBE READER انجام می دهد را به طور کامل بر عهده می گیرد با این تفاوت ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6080
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6080

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6080

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 66.59 مگابایت

تعداد دانلود : 147 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
دانلود Foxit Reader 9.1.0.5096 ابزار قدرتمند مشاهده PDF  + پرتابل
دانلود Foxit Reader 9.1.0.5096 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

دانلود Foxit Reader 9.1.0.5096 ابزار قدرتمند مشاهده PDF + پرتابل

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 54.86 مگابایت

تعداد دانلود : 129 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Foxit Reader که محصول شرکت FOXIT بوده و همان کارهایی را که ADOBE READER انجام می دهد را به طور کامل بر عهده می گیرد با این تفاوت ...
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.3 Final
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.3 Final

لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 6.0.3 Final

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 478.74 مگابایت

تعداد دانلود : 186 بار

توضیحـــات :

نرم افزار LIBREOFFICE نرم افزاری کوچک و جایگزین فوق العاده ای برای نرم افزارهای اداری مانند آفیس است که با امکانات جامع خود باعث می شود تا ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6020
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6020

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.6020

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 66.44 مگابایت

تعداد دانلود : 222 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 5.4.3 Final
لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 5.4.3 Final

لایبرآفیس به همراه نسخه قابل حمل، LibreOffice 5.4.3 Final

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 424.91 مگابایت

تعداد دانلود : 171 بار

توضیحـــات :

نرم افزار LIBREOFFICE نرم افزاری کوچک و جایگزین فوق العاده ای برای نرم افزارهای اداری مانند آفیس است که با امکانات جامع خود باعث می شود تا ...
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.5978
مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.5978

مجموعه کم حجم و حرفه ای آفیس، Kingsoft Office Suite 2016.Premium 10.2.0.5978

نرم افزار : ابزار متون و اسناد

حجم برنامه : 64.97 مگابایت

تعداد دانلود : 228 بار

توضیحـــات :

نرم افزار KINGSOFT OFFICE SUITE PROFESSIONAL نام مجموعه نرم افزاری قدرتمند در زمینه کار با سندهای متنی و نامه های اداری می باشد. به کمک ...