جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 8.03
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 8.03

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 8.03

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 2.59 مگابایت

تعداد دانلود : 138 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Free Studio 6.6.38.626 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free Studio 6.6.38.626 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free Studio 6.6.38.626 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 56.16 مگابایت

تعداد دانلود : 325 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به صوت و تصویر می باشد. این نرم افزار جالب دارای محیط کاربری بسیار زیبایی می باشد که ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 7.05
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 7.05

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 7.05

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 2.26 مگابایت

تعداد دانلود : 153 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 77.02
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 77.02

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 77.02

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 1.09 مگابایت

تعداد دانلود : 79 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Free Studio 6.6.32.126 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free Studio 6.6.32.126 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free Studio 6.6.32.126 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 55.27 مگابایت

تعداد دانلود : 140 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio يک بسته رايگان نرم افزاري مربوط به صوت و تصوير مي باشد. اين نرم افزار جالب داراي محيط کاربري بسيار زيبايي مي باشد که ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی،  Editor Masters Edition 7.01
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 7.01

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 7.01

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 1.08 مگابایت

تعداد دانلود : 78 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Free Studio 6.6.31.119 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free Studio 6.6.31.119 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free Studio 6.6.31.119 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 54.2 مگابایت

تعداد دانلود : 98 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به صوت و تصویر می باشد. این نرم افزار جالب دارای محیط کاربری بسیار زیبایی می باشد که ...
ضبط و ذخیره صداهای آنلاین، Apowersoft Streaming Audio Recorder 4.1.5
ضبط و ذخیره صداهای آنلاین، Apowersoft Streaming Audio Recorder 4.1.5

ضبط و ذخیره صداهای آنلاین، Apowersoft Streaming Audio Recorder 4.1.5

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 20.21 مگابایت

تعداد دانلود : 113 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Apowersoft Streaming Audio Recorder ابزاری قدرتمند که به منظور ضبط صدا از منابعی همچون اینترنت (موسیقی های آنلاین) و یا ضبط ...
دانلود Free Studio 6.6.30.1215 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free Studio 6.6.30.1215 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free Studio 6.6.30.1215 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 53.75 مگابایت

تعداد دانلود : 108 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به صوت و تصویر می باشد. این نرم افزار جالب دارای محیط کاربری بسیار زیبایی می باشد که ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی،  Editor Masters Edition 6.60
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 6.60

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، Editor Masters Edition 6.60

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 1.06 مگابایت

تعداد دانلود : 74 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Snooper 1.47.8 ضبط صدا به صورت مخفی
دانلود Snooper 1.47.8 ضبط صدا به صورت مخفی

دانلود Snooper 1.47.8 ضبط صدا به صورت مخفی

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 7.98 مگابایت

تعداد دانلود : 129 بار

توضیحـــات :

نرم افزار SNOOPER ابزاریست که شما توسط آن قادر به ضبط مخفی صدا از ورودی های مختلف صدا می باشید. این نرم افزار با توجه به حجم کم خود دارای ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.59
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.59

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.59

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 1.06 مگابایت

تعداد دانلود : 78 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Free Studio 6.6.10.511 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free Studio 6.6.10.511 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free Studio 6.6.10.511 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 60.57 مگابایت

تعداد دانلود : 128 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به صوت و تصویر می باشد. این نرم افزار جالب دارای محیط کاربری بسیار زیبایی می باشد که ...
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.55
ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.55

ضبط و ویرایش فایل های صوتی، c Editor Masters Edition 6.55

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 2.05 مگابایت

تعداد دانلود : 81 بار

توضیحـــات :

نرم افزار WAVEPAD SOUND EDITOR یکی از کاملترین نرم افزارها در زمینه ویرایش موزیک ها و فایل های صوتی می باشد. این نرم افزار قابلیت اجرا در ...
دانلود Free.Studio.6.6.8.505 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای
دانلود Free.Studio.6.6.8.505 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

دانلود Free.Studio.6.6.8.505 ابزار کاربردی و رایگان فایل های چندرسانه ای

نرم افزار : ایجاد و ضبط صوت

حجم برنامه : 59.77 مگابایت

تعداد دانلود : 109 بار

توضیحـــات :

نرم افزار Free Studio یک بسته رایگان نرم افزاری مربوط به صوت و تصویر می باشد. این نرم افزار جالب دارای محیط کاربری بسیار زیبایی می باشد که ...