جدیدتــــــــــــــــرین ها

نرم افزار هـــــــــــا

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 513
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 513

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 513

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 2.02 مگابایت

تعداد دانلود : 693 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 361
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 361

بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 361

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 7.16 مگابایت

تعداد دانلود : 560 بار

توضیحـــات :

بایت ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که پس از روزنامه جام جم شروع به انتشار ضمیمه ای به نام بایت در رابطه با ...
مجله‌ی بازی‌های پارسی شماره 3
مجله‌ی بازی‌های پارسی شماره 3

مجله‌ی بازی‌های پارسی شماره 3

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 20.07 مگابایت

تعداد دانلود : 523 بار

توضیحـــات :

مجله‌ی بازی‌های پارسی، مجله‌ای کاملا ایرانی برای نخستین بار در ایران به صورت دو نسخه‌ی فارسی و انگلیسی در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 460
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 460

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 460

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 960 کیلوبایت

تعداد دانلود : 700 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 458 و 459
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 458 و 459

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 458 و 459

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 1.95 مگابایت

تعداد دانلود : 763 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 305
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 305

بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 305

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 4.41 مگابایت

تعداد دانلود : 284 بار

توضیحـــات :

بایت ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که پس از روزنامه جام جم شروع به انتشار ضمیمه ای به نام بایت در رابطه با ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 457
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 457

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 457

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 946 کیلوبایت

تعداد دانلود : 492 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 304
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 304

بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 304

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 4.34 مگابایت

تعداد دانلود : 240 بار

توضیحـــات :

بایت ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که پس از روزنامه جام جم شروع به انتشار ضمیمه ای به نام بایت در رابطه با ...
جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 332 و 333
جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 332 و 333

جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 332 و 333

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 13.57 مگابایت

تعداد دانلود : 393 بار

توضیحـــات :

جیم ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که به رفتار جامعه و جوان ایرانی نظاره می کند. در این ضمیمه که روزهای پنجشنبه ...
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 303
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 303

بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 303

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 7.99 مگابایت

تعداد دانلود : 185 بار

توضیحـــات :

بایت ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که پس از روزنامه جام جم شروع به انتشار ضمیمه ای به نام بایت در رابطه با ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 456
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 456

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 456

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 868 کیلوبایت

تعداد دانلود : 328 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 331
جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 331

جیم ضمیمه روزنامه خراسان شماره 331

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 4.92 مگابایت

تعداد دانلود : 181 بار

توضیحـــات :

جیم ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که به رفتار جامعه و جوان ایرانی نظاره می کند. در این ضمیمه که روزهای پنجشنبه ...
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 302
بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 302

بایت ضمیمه روزنامه خراسان شماره 302

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 4.26 مگابایت

تعداد دانلود : 207 بار

توضیحـــات :

بایت ضمیمه روزنامه خراسان، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که پس از روزنامه جام جم شروع به انتشار ضمیمه ای به نام بایت در رابطه با ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 455
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 455

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 455

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 757 کیلوبایت

تعداد دانلود : 309 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 454
کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 454

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم شماره 454

نرم افزار : ضمیمه‌ها و مجله‌ها

حجم برنامه : 883 کیلوبایت

تعداد دانلود : 257 بار

توضیحـــات :

کلیک ضمیمه روزنامه جام جم، هفته نامه یا مجله الکترونیکی است که هر هفته با مجموعه عناوین شبکه، سخت افزار، نرم افزار، گرافیک و غیره منتشر می ...