عضویت در خبرنامه
محاسبه وزن قطعات خام صنعتی و احجام هندسی، Mass Calculator 1.0
محاسبه وزن قطعات خام صنعتی و احجام هندسی، Mass Calculator 1.0
به روز رسانی : 1393/06/24
سیستم عامل : Windows
حجم : 367 KB
مجوز : آزمایشی
تعداد دانلود : 387
تعداد بازدید : 1614
14 4

توضیحات
نرم افزار Mass Calculator یک ابزار بسیار سودمند است که برای محاسبه وزن قطعات خام صنعتی مانند میلگردها، لوله ها، تسمه ها، پلیت ها، ورق ها، پروفیل ها، شمش های چند ضلعی منتظم، قطعات و احجام هندسی گوناگون مورد استفاده قرار می گیرد، که پس از وارد کردن اطلاعات ابعادی و تعیین جنس مورد نظر، وزن آن قطعه را بر اساس جرم حجمی جنس انتخاب شده، محاسبه می کند. این نرم افزار برای استفاده مهندسین مختلف صنعتی برای به دست آوردن وزن قطعات مورد اشاره و همچنین برای انبارهای آهن و مواد کارخانه ها و کارگاه ها و همچنین واحدهای حسابداری صنعتی شرکت ها مفید است.
UserName