عضویت در خبرنامه
Orbit Xplorer2
Orbit Xplorer2
به روز رسانی : 1387/11/16
حجم : 3.19 MB
مجوز : آزمایشی
تعداد دانلود : 5425
تعداد بازدید : 6634
7 5

توضیحات
به کمک این نرم افزار می توان مدار سیاره ها، قمرها، شهاب سنگ ها و ماهواره ها را شبیه سازی کرد. مقادیر اولیه ی مکان و سرعت آن ها را تغییر داد و تأثیر تک تک آن ها را روی مدار حرکت مشاهده کرد. برای مثال؛ کاربر می تواند سرعت اولیه ی ماهواره هایی را که به دور زمین می چرخند، تغییر دهند و تغییرات ایجاد شده را بررسی کند. مسائل عددی ساده ی گرانش را شبیه سازی کرده و نتیجه را با مقدار محاسبه شده، مقایسه کند. لازم به ذکر است در خود نرم افزار چند برنامه شبیه سازی شده وجود دارد.
UserName