عضویت در خبرنامه
زندگی 14 معصوم
زندگی 14 معصوم
به روز رسانی : 1390/04/02
حجم : 338 KB
مجوز : رایگان
تعداد دانلود : 2484
تعداد بازدید : 3335
2 2

توضیحات
مقدمه - معصوم اول: زندگانى حضرت رسول اكرم (صلى الله علیه وآله) - ولادت - حوادث ولادت - وفات عبدالله و آمنه - دوران طفولیت - نخستین سفر رسول خدا (صلى الله علیه وآله( - دوران چوپانى - لقب امین - تجارت حضرت (صلى الله علیه وآله( - تجدید بناى كعبه - بت پرستى - غارتگرى و امرار معاش - اهانت به مقام زن - دعوت اقوام به اسلام - هجرت به حبشه - سكونت در حبشه - در پیشگاه نجاشى - مهاجرین در حضور نجاشى - نمونه اى از اخلاق پیامبر (صلى الله علیه وآله( - روایات حسن خلق - شهادت آن حضرت - l معصوم دوم: زندگانى حضرت امام على (علیه السلام( - ولادت - آغاز حكومت - ـ عزل زمامداران و استانداران - ـ بازگرداندن اموال به تاراج رفته - ابن ابى الحدید - مراقبت از بیت المال - ـ تقسیم عادلانه - ـ برابرى و آزادى - ـ نظارت دقیق بر كار فرمانداران - ـ صراحت و قاطیعت - فضایل حضرت (علیه السلام( - وجه اول: جهاد حضرت - هجرت على (علیه السلام) با فواطم به مدینه - وجه دوم: علم حضرت - وجه سوم: سخاوت حضرت - بخشیدن شمشیر - وجه چهارم: زهد حضرت - انگشتر و اتهام - وجه پنجم: عبادت - وجه ششم: عفو و حلم حضرت - ضربت خوردن مولى (علیه السلام( - l معصوم سوم: زندگانى حضرت زهرا (علیها السلام( - ولادت - نام حضرت - مقام فاطمه (علیها السلام( - گردنبند بابركت - دعاى فاطمه (علیها السلام( - مصحف فاطمه (علیها السلام( - فاطمه (علیها السلام( و خانه دارى - دیر آمدن بلال - نسبت به شوهر - دعاى نور و شفاى تب - مقام مادر فاطمه (علیها السلام( - فضیلت خدیجه از زبان رسول خدا (صلى الله علیه وآله( - چهره فاطمه (علیها السلام( در قرآن - ـ آیه تطهیر - ـ آیه مباهله - ـ آیه مودّت - ـ آیه اطعام - ـ آیات سوره كوثر - ثواب آموزش علم از دیدگاه حضرت زهرا (علیها السلام( - وصیت در بستر شهادت - عیادت عباس - l معصوم چهارم: زندگانى حضرت امام مجتبى (علیه السلام( - ولادت - دلیل بر امامت امام حسن (علیه السلام( - مدت امامت حضرت (علیه السلام( - اوقات سخت - صلح امام مجتبى (علیه السلام( - سخاوت امام (علیه السلام( - هدایت مرد شامى - معجزه و علم امام حسن (علیه السلام( - سؤال یهودى و جواب عالى امام (علیه السلام( - شهادت امام مجتبى (علیه السلام( - l معصوم پنجم: زندگانى حضرت امام حسین (علیه السلام( - ولادت - حادثه عاشورا - ماه محرم - حادثه عاشورا، مركز كانون تمام حوادث، چرا؟ - غزوه احد - واقعه فخ - درس آزادگى - جنایات متوكل عباسى - خیانت متوكل - زید مجنون و بهلول، زائرین كربلا - متوكل و خراب كردن قبر شریف - وداع امام حسین (علیه السلام( - l معصوم ششم: زندگانى حضرت امام سجاد (علیه السلام( - ولادت - سرگذشت مادر - بخشش حضرت (علیه السلام( - تواضع حضرت (علیه السلام( - ماه رمضان - خلفاى معاصر حضرت (علیه السلام( - حكومت سیاه عبدالملك - ولید بن عبدالملك - چرا امام سجاد (علیه السلام( قیام نكرد؟ - دوراهى دشوار - شورش مردم مدینه - چرا امام سجاد (علیه السلام( با شورشیان مدینه همكارى نكرد؟ - مأمن پناهندگان - ابعاد مبارزاتى امام (علیه السلام( - ـ زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا - ـ پند و ارشاد - ـ تبیین معارف در كلاس دعا - صحیفه سجادیه - ـ برخورد و مبارزه با علماى دربارى - ـ نشر احكام و آثار تربیتى و اخلاقى - كفیل صد خانوار - ـ كانون تربیتى - موعظه حضرت - بیمارى و مصلحت الهى - شهادت آن حضرت - مسموم شدن امام سجاد (علیه السلام( - l معصوم هفتم: زندگانى حضرت امام باقر (علیه السلام( - ولادت - اعجاز آن حضرت (علیه السلام( - امام باقر (علیه السلام( و عالم نصرانى - مباحثه امام (علیه السلام( با نصرانى - درگیرى دو قدرت - روشن گرى علمى در عمل - نهضت فرهنگى - جابر بن یزید جعفى یكى از شاگردان - سرافكندگى علماى بزرگ در برابر امام باقر (علیه السلام( - پناه آوردن پرنده - نگه دارى یاران از گزند دشمن - برخورد با طاغوت ها - تأیید قیام مختار - مواعظ حضرت - وصیت سیاسى امام باقر (علیه السلام( - شهادت آن حضرت - l معصوم هشتم: زندگانى حضرت امام صادق (علیه السلام( - ولادت - نام حضرت (علیه السلام( - لقب - كنیه - فرصت استثنایى - امام (علیه السلام( و ابوحنیفه - هارون مكى و اطاعت از امام (علیه السلام( - فرمان بردن شیر از امام (علیه السلام( - بخشش و سخاوت امام (علیه السلام( - فواید نذر - نتیجه نذر مرحوم والد - موعظه امام (علیه السلام( - موارد استثنا - تمجید عجله در بعضى امور - مناظره طبیب هندى و امام (علیه السلام( - تاكتیكى براى پرسیدن مسئله - شهادت امام صادق (علیه السلام( - l معصوم نهم: زندگانى حضرت امام موسى بن جعفر (علیه السلام( - ولادت - ابوبصیر مى گوید - اسم، لقب، كنیه - ـ كاظم - غضب - كظم غیظ - ـ باب الحوایج - هدایت بشر حافى - معجزه موسى بن جعفر (علیه السلام( - وضوى على بن
UserName